1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bednarscy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3
 2. Na podstawie art. 37 RODO w związku z brakiem spełnienia przesłanek nie został wyznaczony Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym wszelkie zgłoszenia, incydenty należy zgłaszać bezpośrednio Administratorowi na adres email daneosobowe@bednarscy.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe , prawne i techniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Japonii) w zakresie i na podstawie umowy prawnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.